Aktualizacja Platinum obsługa i zbudujmy swój bot do ciebie
Chat Logs : about the vesta chatbot

RE: about the vesta chatbot

w bobred wysłany Apr 18 2017, 21:51

The scripts i import are not working properly.My chatbot is not answering the questions the right way.


Identyfikator: 16736250
Wysłany: Apr 18 2017, 21:51
Odpowiedzi: 0
Widok: 1947, dziś: 1, tydzień: 1, miesiąc: 8
0 0 0.0/5