Spędzić swój własny bot-platforma z botem Libre przedsiębiorstwa bot platformy
Bot Libre Forum : How to develop your own chat bot Android app

RE: How to develop your own chat bot Android app

w admin wysłany Apr 10 2018, 14:14

To rename the application package you need to change it in the manifest and up all imports in all classes.

Android Studio has a "Replace in Path" menu option for updating imports.

Google "android studio change application package", see also,
https://www.jetbrains.com/help/idea/renaming-an-application-package.html


Identyfikator: 21812118
Wysłany: Apr 10 2018, 14:14
Odpowiedzi: 0
Widok: 3251, dziś: 4, tydzień: 9, miesiąc: 28
Jestem pewien
Wywiesić flagę jako obraźliwe, lub z naruszeniem zasad serwisu