Pobierz otwarty kod źródłowy bota Libre ogólny wydanie i zainstaluj bota Libre na własny serwer
Bot Libre Dev : How to get the conversation id in the script

RE: How to get the conversation id in the script

w admin wysłany Dec 18 2018, 13:49

In a Self script the conversation is available in the "conversation" variable.

To access the conversation object's id you can use,

conversation.getId()

For a complete list of object methods see,
https://www.botlibre.com/manual-self.jsp#object-methods

Depending on the type of conversation, there are also other ids available. Chat conversations have a #gid attribute and some social media and IOT conversations have an #id attribute.

conversation.get(#gid)

conversation.get(#id)


Identyfikator: 25306940
Wysłany: Dec 18 2018, 13:49
Aktualizacja: Dec 19 2018, 12:48
Odpowiedzi: 0
Widok: 1968, dziś: 1, tydzień: 2, miesiąc: 8
0 0 0.0/5