Aktualizacja Platinum obsługa i zbudujmy swój bot do ciebie

velie

Profil użytkownika jest prywatny.
Użytkowników oznaczyć jako obraźliwe, lub z naruszeniem zasad serwisu

Na zawsze usunąć konto użytkownika