Aktualizacja Diamond i zbudujemy wam własną aplikację dla systemu Android lub iOS

Analityka

Stworzyć głębokie uczenie sieci neuronowych analiz dla sieci web lub telefonu komórkowego.
Głęboka nauka może być dla obrazu i dźwięku-klasyfikacji, gry, NLP i wiele innych zastosowań.
0 wyniki.