Aktualizacja Platinum obsługa i zbudujmy swój bot do ciebie
Dokumenty : Podręcznik Użytkownika : Google Assistant

Asystent Google

Przegląd

Możesz podłączyć swój skrypt w Google asystent odpowiedzi na pytania lub prowadzić rozmowę na Google domu lub innego asystent Google urządzeniem.Właściwości

Properties Description
Google Assistant Webhook URL Set this URL on the Fulfillment page on the DialogFlow website to enable replying to messages.
End Conversation Phrases Enter a set of phrases the user can say to end the chat session, separated by a new line.Cm. Również