Aktualizacja Diamond i zbudujemy wam własną aplikację dla systemu Android lub iOS
Dokumenty : Podręcznik Użytkownika : Skype

Skype

Przegląd

Można podłączyć bot do Skype ' a, aby odpowiedzieć na pytania lub kontrolować rozmowę.Właściwości

Properties Description
Skype Messaging Endpoint URL Set this URL on the bot settings page on the Microsoft Bot Framework website to enable replying to messages on Skype.
Skype App Id Enter the App Id from the bot settings page on the Microsoft Bot Framework website.
Skype App Password Enter the App Password from the bot settings page on the Microsoft Bot Framework website.Cm. Również