Pobierz otwarty kod źródłowy bota Libre ogólny wydanie i zainstaluj bota Libre na własny serwer
Dokumenty : Podręcznik Użytkownika : WeChat

W WeChat

Przegląd

Można podłączyć bot w WeChat, aby odpowiedzieć na pytania lub kontrolować rozmowę.Właściwości

Properties Description
WeChat Messaging Endpoint URL Enter this URL on the WeChat Developer Center to enable replying to messages on WeChat.
WeChat App Id Enter the app id from the WeChat Developer Center.
WeChat App Secret Enter the app secret from the WeChat Developer Center.
Token Enter the token from the WeChat Developer Center.
International Account Check this box if using International Account.
China Account Check this box if using China Account.Cm. Również